WWW.859765.COM,W W W . 2 9 2 5 5 5 . C O M,W W W . 8 9 2 2 3 4 . C O M
2019-07-16 来源:WWW.859765.COM

WWW.859765.COM

赞天休命,德合无疆。惠此邦域,以绥四方。

《封龙山颂》评八  《封龙山颂》隶书刻碑,又称《封龙山碑》,东汉延熹七年(164)十月立,纵1.66米,横1米。其辞曰:  天作高山,实为封龙。

WWW.859765.COM,山名“封龙山”,碑为祀山颂神而立。

于是纪功刊勒,以照令问。延熹七年,岁贞执徐,月纪豕韦,常山相汝南富波蔡长史甘陵、广川沐乘,敬天之休,虔恭明祀。

碑原在河北原是县西北之王村山下。据传,移置时运工嫌其重,欲截为二,剥凿时碑裂为4块,虽经嵌合,裂纹依然可见。

碑通高1.68米,宽0.91米,厚0.47米。W W W . 5 7 5 8 8 . C CW W W . 1 7 4 1 . C O M。

在河北元氏县。延熹七年,岁贞执徐,月纪豕韦,常山相汝南富波蔡长史甘陵、广川沐乘,敬天之休,虔恭明祀。

”此碑于宋代郑樵《通志·金石略》已见著录,但不见当时拓本。要走进大写意抽象绘画的世界,并进行大写意抽象画的创作,正确地理解和欣赏大写意抽象绘画是最基本的要求。

《封龙山颂》在结体上也很有特色,大多字形偏长,重心较高,下半部时见散开,而左右两角又时有偏移,加上横画的运用或上斜,或下倾,从而形成了平中出奇,稳中有险的生动笔致,其妙在有意无意之间。《封龙山颂》用笔遒劲骏爽,沉着圆转,苍雄笃实,以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉;结体方中带长,恢宏大度,宽敞奇倔;姿态奇拔毫达,宕逸率真,闲雅萧散。

山名“封龙山”,碑为祀山颂神而立。大写意抽象画崇尚“神似”和“意境”、注重画情感和气度的“形神观”,这一艺术主张和特点比西方的同类认识早一千多年,所以说我们的老祖宗是有艺术灵性的、是相当浪漫的,是执着追求自我精神抒发的。

  传世旧拓本有“初拓未断本”和“断后拓本”两类。  传世旧拓本有“初拓未断本”和“断后拓本”两类。

《封龙山颂》在结体上也很有特色,大多字形偏长,重心较高,下半部时见散开,而左右两角又时有偏移,加上横画的运用或上斜,或下倾,从而形成了平中出奇,稳中有险的生动笔致,其妙在有意无意之间。《封龙山颂》评二《封龙山颂》虽然为碑,但其书刻不甚工美,刀痕斧迹清晰可见,当属粗工所为,其字笔画波挑分明,不为提按变化,且多见尖细出锋,当系刻凿所致。

相关链接
热点推荐